Fotografi

Analytics er opdagelse, fortolkning og kommunikation af meningsfulde mønstre i data. Specielt værdifuld i områder, der er rig med registreret information, er analytik afhængig af den samtidige anvendelse af statistik, computerprogrammering og driftsundersøgelser for at kvantificere ydelsen.

Organisationer kan anvende analyser på forretningsdata for at beskrive, forudsige og forbedre forretningsresultater. Specifikt omfatter områder inden for analytics forudsigelsesanalyse, receptpligtig analyse, virksomhedsbeslutningsstyring, detailanalyse, butikssortiment og lageropbevaringsenhedsoptimering, marketingoptimering og marketing mix-modellering, webanalyse, salgsteams størrelse og optimering, pris- og promoveringsmodellering, forudsigelig videnskab, kreditrisikoanalyse og sviganalyse. Da analyse kan kræve omfattende beregning (se big data), udnytter algoritmerne og softwaren, der bruges til analyse, de mest aktuelle metoder inden for datalogi, statistik og matematik.